Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Doporučený postup

Máte zájem prodávat své produkty na Májových slavnostech ve Vlašimi ?

 

Před samotným voláním na telefonickou rezervaci si prohlédněte naši nabídku stánkových míst.
Stánková místa jsou pronajímána nve čtyřech lokalitách v parku
- náhled
- klikněte zde

 

Po zvážení Vašeho zájmu doporučujeme následující postup:

 

1 .
Provést telefonickou rezervaci požadovaných stánkových míst

Stánková místa si v dostatečném časovém předstihu rezervujte v uvedené dny a hodiny

(pondělí, středa: 9.00-11.00, 13.00-16.00 hod.) na tel.: 313 039 435 

Je důležité, aby zájemci o pronájem uvedli své aktuální telefonní číslo a email, na který jim bude zaslána smlouva a variabilní symbol platby !!!

POZOR! CENY PRONÁJMU JSOU V TABULCE UVÁDĚNY BEZ DPH 21%!

Tato telefonická rezervace je nutná jeko první krok!

 

 

2 .
Zároveň si na stejném tel.č. objednat elektrickou přípojku

v rámci smlouvy o nájmu s ohledem na pronajaté stánkové místo.

 

 

3.
Pořadatel vám na váš email zašle do druhého dne od vaší tel. rezervace

smlouvu a variabilní symbol platby.

Vaše rezervace je platná pouze 5 pracovních dnů od odeslání emailu pořadatelem!

 

 

4.
Zaplatit obratem sjednané nájemné
na účet 19-320084389/0800

Jako variabilní symbol platby uveďte číslo které jste od nás obdrželi emailem!

Vaše rezervace je platná pouze 5 pracovních dnů od odeslání emailu pořadatelem!

 

 

5.
Odeslat poštou řádně vyplněnou smlouvu o nájmu

s kopií dokladu o zaplacení nájemného na adresu pronajímatele

Adresa:
Město Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Na obálce uveďte viditelně nápis "Májové slavnosti"

 

 

6.
Ověřit si platnost smlouvy a přijetí platby.

(po několika dnech po zaplacení a odeslání smlouvy)

 Ověření udělejte telefonicky na tel. č.: 313 039 435 v době: pondělí, středa: 9.00-11.00, 13.00-16.00 hod.

 

Zpět na úvod ..

vytvořilo Anawe