Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Stánková místa a ceny

Město Vlašim / Májové slavnosti / Stánkový prodej / Stánková místa a ceny

celá mapa se stánky

Přehled stánkových míst a jednotlivá místa uvedená v mapách nemusí přesně odpovídat reálné situaci v místě.
Rozhodující je reálné vyznačení stánkových míst pořadateli v den akce.

Tabulka stánkových míst  podle ceny a možností připojení el.přípojky: 

Oblast/sektor Sortiment Elektr.přípojka Základní cena Čísla stánkových míst
    220 V (+300 Kč) (3 m délkové)  
    380 V (+600 Kč) (cena bez DPH 21%)  
Komenského ulice různé Ne 800 Kč 1 až 36
Husovo nám různé Ano 1 500 Kč 45 až 47, 73, 74, 93 až 96
Husovo nám různé Ano 2 000 Kč 37 až 44, 48 až 63, 75, 76
Husovo nám různé Ano 3 000 Kč 64 až 72, 77 až 92
Park – zámek řemesla Ano 800 Kč 97 až 113
Park – zámek řemesla Ne 800 Kč 114 až 130
Park – velká louka různé Ano 2 000 Kč 131 až 139, 168 až 174
Park – velká louka občerstvení Ano 3 000 Kč 140 až 167
Park – Čínský pavilon občerstvení Ano 2 000 Kč 175 až 182
Park – koně různé Ne 800 Kč 183 až 195
Park – koně různé Ano 800 Kč 196 až 208

 


 

 

 

Informace k přehledu stánkových míst

!

Pořadatelem je nabízena k pronájmu řada stánkových míst v různých lokalitách akce.
Stánkovým místem se rozumí vyznačené místo o délce 3 m s maximální hloubkou 3 m.

!

Jednotlivá stánková místa mají svá čísla.
Každý prodejce si může najmout jedno nebo více stánkových míst vedle sebe, popř. v různých lokalitách akce (viz mapa).

!

Stánková místa č. 97 až 130 jsou vyhrazena pro prodej řemeslných výrobků.
Na tato místa pořadatel určil  sníženou cenu nájmu stánkového místa pouze na 800 Kč a vyhrazuje si právo výběru zájemců o tato stánková místa. Prodejce při zájmu o objednání tohoto místa doloží pořadateli fotografii prodejního zařízení vč. prodávaného sortimentu. Pořadatel na základě těchto informací rozhodne o pronájmu těchto stánkových míst zájemci.

!

Lze najmout pouze celé stánkové místo nebo místa.
Cena pronájmu stánkového místa se liší v závislosti na poloze místa, jeho atraktivitě a možnosti zajištění el. přípojky.

!

Ke stánkovému místu lze v některých lokalitách objednat elektrickou přípojku (viz tabulka).
Cena za 1 elektrickou přípojku 220 V činí 300,- Kč, cena za 1 elektrickou přípojku 380 V činí 600,- Kč.

 


 

Pronájem stánkových míst

Stánková místa si v dostatečném časovém předstihu rezervujte
v níže uvedené dny a hodiny na:

tel. č.:  313 039 435 

pondělí, středa:  9.00-11.00, 13.00-16.00 hod.
pátek:                  9.00-11.00 hod.

 

Zpět na úvod ..

 

vytvořilo Anawe