• HP banner 1bb
  Čínský pavilon v zámeckém parku
 • HP banner 2bb
  Letecký pohled na město
 • HP banner 3bb
  Nová lávka přes řeku Blanici
 • HP banner 4bb
  Palackého náměstí
 • HP banner 5bb
  Vlašimská brána v zámeckém parku
 • HP banner 6bb
  Zámecký park
 • HP banner 7bb
  Žižkovo náměstí

Hledáme členy do týmu!

lidiaa

Město Vlašim hledá 2 členy do týmu projektu Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim.

Město Vlašim hledá 2 členy do týmu projektu Místní akční plán
pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000717.

Jedná se o pozice odborný analytik/analytička - 0,5 úvazku a expert MAP - 0,8 úvazku.

Flexibilní pracovní doba, stravenky, školení v oblasti vzdělávání zdarma.

Místo asistenta(ky) je vhodné i pro absolventy.

Pro více informací pište na rvondrakova@podblanickem.net.

Vlašim je snadno dostupná z Prahy. Jedná se o zajímavou zkušenost v oblasti strategického plánování školství.
Do projektu je zapojeno 18 škol a školek regionu, kterým budeme vytvářet plán rozvoje.

Kompletní informace viz níže a v přiloženém PDF souboru.
Informace je zveřejněna na elektronické úřední desce města.

- - - - - - - - - -

Výběrové řízení na zaměstnance projektu MAP – expert, analytik

Město Vlašim, jako realizátor projektu Místní akční plán pro oblast školství a vzdělávání území ORP Vlašim
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000717, zveřejňuje výběrové řízení pro tyto členy týmu MAP:

- Odborný asistent/asistentka

- Expert/expertka pro realizaci MAP v území ORP Vlašim

Zájemci mohou zasílat své strukturované životopisy a motivační dopis v termínu do 26. 8. 2016 10:00 hodin
elektronicky na adresu: podatelna@mesto-vlasim.cz a v kopii také na tajemnik@mesto-vlasim.cz

Více informací poskytne manažerka projektu Mgr. Renata Vondráková na tel. 604 540 583, rvondrakova@podblanickem.net

Vybraní uchazeči budou pozváni na osobní pohovor.
Město si vyhrazuje právo nereagovat na všechny zaslané životopisy.

Předpokládaný datum nástupu do zaměstnání je od 1. 9. 2016.
Uchazeči v motivačním dopisu jasně označí pozici, o kterou mají v rámci projektu zájem.

 

Motto: „Úspěch může byt dosažen tím, že učitelé/lídři věří, že úspěch či selhání dětí a žáků závisí na tom, co učitelé/lídři dělají nebo naopak nedělají. To znamená, že učitelé jsou nositeli kultury učení ve třídě a tedy možnými nositeli změny.“ (Zdroj: MŠMT – Postupy zpracování MAP)

Partnery projektu jsou zřizovatelé škol a školek z regionu ORP Vlašim: Městys Louňovice pod Blaníkem; Obec Dolní Kralovice; Městys Křivsoudov, Obec Pravonín; Městys Čechtice, Město Trhový Štěpánov; Obec Hulice; Městys Zdislavice; Městys Načeradec. Do projektu se může zapojit také ZŠ Březinská, kterou zřizuje Středočeský kraj. Momentálně vyslovily zájem o zapojení se do projektu všechny školy a školky ORP Vlašim (celkem 18 subjektů), jedinou nezapojenou školkou zůstává MŠ Dětský svět s. r. o. z Kladrub.

Cíl projektu je vytvořit MAP - podpořit dlouhodobé plánování jako prvek řízení škol, pomoci zvýšit kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí a žáků a zároveň snižovat nerovnosti a podpořit profesní společenství. Doplňkově chceme prostřednictvím sběru a vyhodnocení specifických potřeb území přispět k naplánování a cílení dotačních titulů OPVV i IROP na úrovni MŠMT/MMR. Projekt přispěje k systémovému přístupu koordinace oblasti vzdělávání - je nástrojem synergie. Území bude připravené spolupracovat s MŠMT v rámci tzv. systémové podpory.

MAP je dokument definující záměry škol, školek, školských zařízení i dalších neformálních vzdělávacích zařízení s výhledem až do roku 2023. Dokument bude mimo jiné představovat důležitý materiál pro všechny, kdo budou chtít čerpat dotace z EU fondů v dalším období. Řada dotačních titulů vyloženě podmiňuje samotné předložení projektů doložením souladu s tímto dokumentem – tzv. MAPem. Opatření Akčního plánu budou rozplánována do tří rovin: A) opatření na jednotlivých školách; B) aktivity spolupráce mezi školami a dalšími subjekty (MAP pomůže koordinovat a rozvíjet spolupráci škol při využívání šablon – tj. zjednodušených žádostí o EU dotace); C) nutné investice = infrastruktura v souladu s cílem kvalitního a inkluzivního vzdělávání.

Součástí projektu jsou i vzdělávací kurzy pro rodiče, učitele, ředitele, a další aktéry z oblasti vzdělávání.

 

publikováno 9.8.2016
Kontakty

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
25801  Vlašim

Spojovatelka:
+420 313 039 313

podatelna@mesto-vlasim.cz

www.mesto-vlasim.cz

Akce v kraji Blanických rytířů

vytvořilo Anawe