Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Informace o zahájení řízení o žádosti Sellier & Bellot, a.s. SEKR59962/2017 14.6.201714.7.2017 pdf 584,28 kB

Stručné shrnutí údajů v žádosti (pdf 343,91 kB)

Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
zahájení SŘ - MK Dolní Kralovice rekonstrukce ODSH 78070/17 MaE 28.6.201713.7.2017 pdf 487,08 kB
OOP - přechodné DZ - Louňovice p. Bl. ODSH 70611/17 MaE 26.6.201711.7.2017 pdf 483,67 kB

DIO (pdf 1 030,16 kB)

OOP - přechodná úprava - D1 úsek 04 ODSH 66561/17 MaE 23.6.20178.7.2017 pdf 490,55 kB

DIO (pdf 7 870,88 kB)

OOP - obří skluzavka ve Vlašimi ODSH MaE 23.6.201728.6.2017 pdf 511,81 kB
návrh OOP - Benešov - tranzit MUBN/41408/2017/VÝST 15.6.201715.7.2017 pdf 173,29 kB
Odbor finanční
Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9, 10 21.6.2017 pdf 2 365,31 kB
Schválený Závěrečný účet za rok 2016 21.6.2017

Zpráva z přezkoumání hospodaření (pdf 7 867,43 kB)

Závěrečný účet 2016 (pdf 4 845,31 kB)

Rozpočtová opatření č. 4, 5, 6 29.5.2017 pdf 1 875,32 kB
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 27.4.2017 pdf 575,94 kB
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Vlašimi na roky 2018-2019 1.3.2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Vlašimi na roky 2018-2019 (pdf 480,26 kB)

Zkrácený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 1.3.2017

Zkrácený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 (pdf 364,38 kB)

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 1.3.2017

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 (pdf 353,79 kB)

Závazné ukazatele příjmy (pdf 275,41 kB)

Závazné ukazatele výdaje (pdf 501,85 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr prodeje nem. majetku a vyhlášení podmínek veřejné soutěže na prodej bytových jednotek 60/2017 23.6.201722.8.2017 pdf 216,64 kB

Přihláška do veřejné soutěže (pdf 211,14 kB)

Záměr pronájmu pozemků p. č. st. 2833 a p. č. 859/31 v k. ú. Vlašim 59/2017 22.6.20179.7.2017 pdf 539,19 kB
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. SBN/007/2017-MOV a jeho podmínkách 58/2017 20.6.201719.7.2017 pdf 2 085,94 kB
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. SBN/018/2017 a jeho podmínkách 57/2017 16.6.201719.7.2017 pdf 2 218,53 kB
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. SBN/015/2017 a jeho podmínkách 56/2017 14.6.201720.7.2017 pdf 1 588,53 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1058 v k. ú. Vlašim 55/2017 14.6.20172.7.2017 pdf 614,79 kB
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2291/361 v k. ú. Vlašim 54/2017 13.6.201729.6.2017 pdf 240,20 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 085 EX 11253/15-208 6.6.201731.7.2017 pdf 140,62 kB
Dražební vyhláška 018 EX 02451/11-096 6.6.201720.7.2017 pdf 347,40 kB
Usnesení o elektronické dražbě 207 EX 4615/14-44 22.5.201712.7.2017 pdf 137,09 kB
Usnesení - dražba 35 EX 150/10-82 17.5.201711.7.2017 pdf 144,38 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení zahájení územ. řízení - oplocení na pozemku č. 33/3 a 40 v k.ú. Hulice VYST 76534/17, Sp.zn. VYST 34383/2017 MAZ 27.6.20173.8.2017 pdf 355,46 kB
společné jednání k návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Blažejovice VYST 78057/17, Sp.zn.: VYST 1944/2016 PVJ 27.6.201714.8.2017 pdf 494,92 kB
opatření obecné povahy Města Vlašim č. 1/2017 - změna č. 5 ÚP Vlašim VYST 59954/17, Sp.zn. VYST 1939/2016 MaM 21.6.20176.7.2017 pdf 361,92 kB
oznámení o zahájení územního řízení - zpevněné plochy pro cyklisty a pěší provoz v k.ú. Načeradec VYST 44021/17, Sp.zn. 27221/2017 MaM 16.6.20171.7.2017 pdf 205,51 kB
opakované veřejné projednání k návrhu Územního plánu Dolní Kralovice VYST 48322/17, Sp.zn. VYST 4751/2015 PVJ 9.6.201721.7.2017 pdf 817,04 kB
oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 7 ÚPSÚ Loket VYST 40403/17, Sp.zn. VYST 468/2017 PVJ 7.6.201728.7.2017 pdf 817,68 kB
oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání regulačního plánu Trhový Štěpánov - Nad městem VYST 35291/17, Sp.zn. VYST/15323/2017 PVJ 30.5.201729.6.2017 pdf 490,05 kB

návrh zadání regulačního plánu Trhový Štěpánov - Nad městem (pdf 1 006,86 kB)

Odbor životního prostředí
Pokyn pro vlastníky lesů k omezení populace lýkožrouta lesklého ZIP 16285/17 NoI 18.5.201731.7.2017 pdf 1 360,71 kB

LOS_lykozrout_leskly (pdf 3 610,33 kB)

vytvořilo Anawe