Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Úřední deska OF

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Výběrové řízení na pozici Referent životního prostředí (vodoprávní úřad) 9.3.20181.4.2018

výběrové řízení na pozici Referent životního prostředí (vodoprávní úřad) (pdf 511,65 kB)

Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přech. DZ - uzavírka most Vlašim ODSH 18893/18 MaE 20.3.20184.4.2018 pdf 535,19 kB

příloha č. 1 (pdf 2 250,22 kB)

OOP - doplnění DZ přechodného ODSH 18466/18 MaE 16.3.201831.3.2018 pdf 486,74 kB

DIO - příloha č. 1 (pdf 2 010,50 kB)

OOP - VN Želivka Švihov - umístění DZ na MK a ÚK ODSH 17802/18 MaE 15.3.201830.3.2018 pdf 542,50 kB

příloha č. 1 (pdf 4 755,43 kB)

příloha č. 2 (pdf 237,22 kB)

OOP - přchodné DZ - silnice III/1265 ODSH 15728/18 MaE 8.3.201823.3.2018 pdf 488,46 kB

DIO - příloha č. 1 (pdf 198,20 kB)

OOP - přechodné DZ - D1 - uzavření Šternov ODSH 15133/18 MaE 7.3.201822.3.2018 pdf 493,17 kB

příloha č. 1 (pdf 604,19 kB)

OOP - přechodné DZ - Domašín Znosim ODSH 15608/18 MaE 6.3.201821.3.2018 pdf 483,62 kB

DIO (pdf 573,12 kB)

OOP - přechodné DZ - Pravětice ODSH 14933/18 MaE 6.3.201821.3.2018 pdf 487,86 kB

DIO (pdf 1 528,25 kB)

OOP - přechodné DZ - Rabbit ODSH 15211/18 MaE 5.3.201820.3.2018 pdf 486,85 kB

příloha č. 1 (pdf 280,34 kB)

dražební vyhláška ODSH 14401/18 5.3.201820.3.2018 pdf 119,75 kB
Dražební vyhláška ODSH 14400/18 5.3.201820.3.2018 pdf 119,89 kB
Odbor finanční
Návrh rozpočtu příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020 2.3.201820.3.2018 pdf 205,96 kB

MěDDM (pdf 500,72 kB)

Městská knihovna (pdf 339,12 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 493,37 kB)

MŠ Kolonka (pdf 500,76 kB)

MŠ Sedmikráska Domašín (pdf 496,66 kB)

MŠ Velíšská (pdf 498,58 kB)

MŠ Vorlina (pdf 501,82 kB)

Sportovní zařízení (pdf 486,14 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 500,15 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 342,37 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 207,00 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 498,64 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 28.2.2018 pdf 632,94 kB

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 (pdf 475,55 kB)

Schválený rozpočet na rok 2018 28.2.2018 pdf 205,06 kB

rozpočet sociálního fondu (pdf 697,00 kB)

Rozpočet 2018 - rozpis (pdf 359,89 kB)

závazné ukazatele příjmy (pdf 274,78 kB)

závazné ukazatele výdaje (pdf 642,37 kB)

zkrácený RO 2018 (pdf 201,56 kB)

Schválený Závěrečný účet za rok 2016 21.6.2017

Zpráva z přezkoumání hospodaření (pdf 7 867,43 kB)

Závěrečný účet 2016 (pdf 4 845,31 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Ceny vodné stočné 2018 4.1.2018 pdf 590,75 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části ppč. 2945 v k. ú. Vlašim 18/2018 20.3.20185.4.2018 pdf 500,89 kB
Oznámení záměru Středočeského kraje bezúplatně převést pozemky městu Vlašim 17/2018 12.3.201828.3.2018 pdf 454,54 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. st. 351/111 v k. ú. Vlašim 16/2018 9.3.201825.3.2018 pdf 398,99 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 43/1 v k. ú. Vlašim o výměře 1 m2 15/2018 9.3.201825.3.2018 pdf 529,60 kB
záměr pronájmu pozemků v k.ú. Vlašim 7.3.201823.3.2018 pdf 198,82 kB

snímek (pdf 9 245,68 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 027 EX 01196/15-196 19.3.201818.4.2018 pdf 216,11 kB
Usnesení - dražební vyhláška 067 EX 27905/16-130 7.3.201826.4.2018 pdf 164,69 kB
Usnesení - dražební vyhláška 121 EX 6025/08-128 22.2.201817.4.2018 pdf 115,95 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 619/16-175 15.2.201810.5.2018 pdf 288,71 kB
Dražební vyhláška 449345/18/2103-00540-209304 8.2.201821.3.2018 pdf 1 140,53 kB
Vyhlášení popisu věci KRPC-180797-245/TČ-2016-020771 5.10.201721.3.2018 pdf 8 127,54 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - rodinná usedlost Nespery na poz.p.č. 73/1, 74/1 v k.ú. Nespery VYST 16298/18, Sp.zn. VYST 42971/2017 NoL 9.3.201824.3.2018 pdf 457,95 kB
veřejná vyhláška - oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Strojetice VYST 12979/18, Sp.zn. VYST 1213/2018 PVJ 23.2.201827.3.2018 pdf 167,65 kB

Strojetice - návrh zadání územního plánu (pdf 412,00 kB)

veřejná vyhláška - veřejné projednání k návrhu Územního plánu Trhový Štěpánov VYST 9629/18, Sp.zn. VYST 2974/2013 PVJ 6.2.201826.3.2018 pdf 278,08 kB
pozvání na veřejné projednání - řízení o návrhu změny č. 5 Územního plánu Libež VYST 7256/18 - 4349/2017 MaM 25.1.201820.3.2018 pdf 210,48 kB

Libež - ZM č. 5 ÚPO - I. textová část 09-2017 k SJ (pdf 93,20 kB)

Libež - ZM č. 5 ÚPO - II. odůvodnění - textová část 09-2017 (pdf 418,93 kB)

Libež - ZM č. 5 ÚPO - A) Základní členění 09-2017 - k SJ (pdf 1 540,23 kB)

Libež - ZM č. 5 ÚPO - B) Hlavní výkres 09-2017 - k SJ (pdf 1 593,02 kB)

Libež - ZM č. 5 ÚPO - C) Koordinační výkres 09-2017 - k SJ (pdf 1 992,76 kB)

Libež - ZM č. 5 ÚPO - D) ZPF a PUPF 09-2017 - k SJ (pdf 1 698,19 kB)

Projekt - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP VLAŠIM Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 20.11.2017 pdf 676,18 kB
Bernartice - oplocení VYST/36569/2017-PEH 10.7.2017 pdf 195,45 kB
Odbor životního prostředí
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Městys Načeradec - vodovod Slavětín ZIP12033/18-1103/2018BaR 8.3.201823.3.2018 pdf 350,54 kB
Návrh opatření obecné povahy 55197/2017-MZE-16212 12.10.201731.3.2018 pdf 454,40 kB
vytvořilo Anawe