Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Výběrové řízení - odbor životní, památkář 24.7.201711.8.2017 pdf 510,91 kB
Krajský úřad - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení 10.7.201730.7.2017

Administrativní pracovník v obl ŽP (pdf 319,23 kB)

Interní auditor (pdf 307,59 kB)

Projektový a finanční manažer - kotlíkové dotace (pdf 315,43 kB)

Projektový a finanční manažer IT (pdf 306,98 kB)

Ved. odd.Controlling (pdf 306,08 kB)

Vedoucí oddělení skupinových projektů (pdf 305,84 kB)

Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP - přechdné DZ - Čechtice ODSH 95705/17 MaE 24.7.20178.8.2017 pdf 489,45 kB

DIO (pdf 1 814,26 kB)

OOP - Dalkovice přechodné DZ ODSH 95499/17 MaE 21.7.20175.8.2017 pdf 501,21 kB
OOP - přechodné DZ - Veliš ODSH 95455/17 MaE 21.7.20175.8.2017 pdf 501,68 kB
OOP - Svatojakubská pouť Čechtice ODSH 93544/17 MaE 19.7.20173.8.2017 pdf 518,54 kB
OOP - přechodné DZ - ul. Severní ODSH 93372/17 MaE 19.7.20173.8.2017 pdf 487,59 kB

DIO (pdf 1 813,73 kB)

OOP - Vracovice ODSH 91438/17 MaE 18.7.20172.8.2017 pdf 484,47 kB
Odbor finanční
Rozpočtová opatření č. 11,12,13 26.7.2017 pdf 2 565,26 kB
Rozpočtová opatření č. 7, 8, 9, 10 21.6.2017 pdf 2 365,31 kB
Schválený Závěrečný účet za rok 2016 21.6.2017

Zpráva z přezkoumání hospodaření (pdf 7 867,43 kB)

Závěrečný účet 2016 (pdf 4 845,31 kB)

Rozpočtová opatření č. 4, 5, 6 29.5.2017 pdf 1 875,32 kB
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 27.4.2017 pdf 575,94 kB
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Vlašimi na roky 2018-2019 1.3.2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Vlašimi na roky 2018-2019 (pdf 480,26 kB)

Zkrácený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 1.3.2017

Zkrácený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 (pdf 364,38 kB)

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 1.3.2017

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 (pdf 353,79 kB)

Závazné ukazatele příjmy (pdf 275,41 kB)

Závazné ukazatele výdaje (pdf 501,85 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části poz.p.č.2550 v k. ú. Vlašim a částí poz.p.č. 1007/2,1007/3,1007/4 v k. ú. Bolina 65/2017 17.7.20173.8.2017 pdf 750,52 kB
Záměr pronájmu části pozemku p.č.st. 351/111 v k. ú. Vlašim 66/2017 17.7.20172.8.2017 pdf 483,68 kB
Záměr darování pozemku p.č. 2382/39 v k. ú. Vlašim 64/2017 17.7.20173.8.2017 pdf 972,65 kB
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 953/1 v k. ú. Bolina 63/2017 12.7.201730.7.2017 pdf 514,40 kB
Záměr prodeje nem. majetku a vyhlášení podmínek veřejné soutěže na prodej bytových jednotek 60/2017 23.6.201722.8.2017 pdf 216,64 kB

Přihláška do veřejné soutěže (pdf 211,14 kB)

výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Odbor vnitřních věcí
Soudní exekutor JUDr. Jaromíra Sedláčková 078 EX 313/07-214 21.7.201718.8.2017 pdf 850,67 kB
Soudní exekutor JUDr. Milan Suchánek 085 EX 7161/16-122 21.7.20175.9.2017 pdf 222,12 kB
Soudní exekutor Mgr. Jan Beneš 191 EX 5116/15-62 21.7.201730.8.2017 pdf 143,61 kB
Usnesení - dražební vyhláška 085 EX 11253/15-208 6.6.201731.7.2017 pdf 140,62 kB
Odbor výstavby a územního plánování
Bernartice - oplocení VYST/36569/2017-PEH 10.7.2017 pdf 195,45 kB
oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Bílkovice VYST 80962/17, Sp.zn.: 36472/2017 PVJ 29.6.20172.8.2017 pdf 489,82 kB

zadání územního plánu (pdf 934,20 kB)

oznámení zahájení územ. řízení - oplocení na pozemku č. 33/3 a 40 v k.ú. Hulice VYST 76534/17, Sp.zn. VYST 34383/2017 MAZ 27.6.20173.8.2017 pdf 355,46 kB
společné jednání k návrhu Změny č. 2 Územního plánu obce Blažejovice VYST 78057/17, Sp.zn.: VYST 1944/2016 PVJ 27.6.201714.8.2017 pdf 494,92 kB
oznámení společného jednání o návrhu Změny č. 7 ÚPSÚ Loket VYST 40403/17, Sp.zn. VYST 468/2017 PVJ 7.6.201728.7.2017 pdf 817,68 kB
Odbor životního prostředí
veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení - povolení staveb vodních děl - Penzion Nové Peklo v k.ú. Zdislavice u Vlašimi – vodovod, tlaková kanalizace a čerpací jímka ZIP:89420/17-20618/2017VoJ 17.7.20171.8.2017 pdf 657,14 kB
Věřejná vyhláška - Obec Šetějovice - kanalizační řád ZIP 88618/17 VrJ 13.7.201728.7.2017 pdf 348,03 kB
Pokyn pro vlastníky lesů k omezení populace lýkožrouta lesklého ZIP 16285/17 NoI 18.5.201731.7.2017 pdf 1 360,71 kB

LOS_lykozrout_leskly (pdf 3 610,33 kB)

vytvořilo Anawe