vlasimsedum

Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP Májové slavnosti - stanovení přechodné úpravy ODSH 25028/2018 18.4.20183.5.2018 pdf 546,58 kB

Dopravní mapa 1.5.2018 (pdf 5 449,39 kB)

OOP - doplnění DZ přechodného ODSH 23550/18 MaE 16.4.20181.5.2018 pdf 488,99 kB
SP - PC v k.ú. Kambrek ODSH 23111/18 MaE 11.4.201826.4.2018 pdf 557,88 kB
výzva k odstranění vraku 594/18 22.3.201821.5.2018 pdf 198,82 kB
Odbor finanční
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 18.4.2018 pdf 2 748,69 kB
Rozpočty 13 příspěvkových organizací na rok 2018 a střednědobých výhledů rozpočtu na roky 2019 a 2020 22.3.2018

Kulturní dům Blaník (pdf 205,69 kB)

MěDDM (pdf 500,34 kB)

Městská knihovna (pdf 338,80 kB)

MŠ K Vodárně (pdf 493,05 kB)

MŠ Kolonka (pdf 500,45 kB)

MŠ Sedmikráska Domašín (pdf 496,34 kB)

MŠ Velíšská (pdf 498,26 kB)

MŠ Vorlina (pdf 501,50 kB)

Sportovní zařízení (pdf 485,83 kB)

ŠJ Sídliště (pdf 499,79 kB)

ŠJ Vorlina (pdf 342,02 kB)

ZŠ Sídliště (pdf 206,78 kB)

ZŠ Vorlina (pdf 498,31 kB)

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 28.2.2018 pdf 632,94 kB

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019-2020 (pdf 475,55 kB)

Schválený rozpočet na rok 2018 28.2.2018 pdf 205,06 kB

rozpočet sociálního fondu (pdf 697,00 kB)

Rozpočet 2018 - rozpis (pdf 359,89 kB)

závazné ukazatele příjmy (pdf 274,78 kB)

závazné ukazatele výdaje (pdf 642,37 kB)

zkrácený RO 2018 (pdf 201,56 kB)

Schválený Závěrečný účet za rok 2016 21.6.2017

Zpráva z přezkoumání hospodaření (pdf 7 867,43 kB)

Závěrečný účet 2016 (pdf 4 845,31 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Ceny vodné stočné 2018 4.1.2018 pdf 590,75 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu pozemků a stavby bez č.p. v k.ú. Vlašim 18.4.20186.5.2018 pdf 227,36 kB

snímek (pdf 727,75 kB)

Záměr pronájmu části pozemku p.č. 2301/1 o výměře 5 m2 v k. ú. Vlašim 30/2018 17.4.20183.5.2018 pdf 515,47 kB
Záměr prodeje části ppč. 155 o výměře cca 106 m2 v k. ú. Bolina 29/2018 16.4.20182.5.2018 pdf 677,63 kB
Záměr prodeje části ppč. 155 o výměře cca 76 m2 v k. ú. Bolina 28/2018 16.4.20182.5.2018 pdf 679,67 kB
Záměr prodeje části ppč. 155, části ppč. 173/14 a části ppč. 173/36 v k. ú. Bolina 27/2018 16.4.20182.5.2018 pdf 684,57 kB
Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 26/2018 11.4.201811.5.2018 pdf 230,54 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2301/2 v k. ú. Vlašim 25/2018 11.4.201827.4.2018 pdf 513,03 kB
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1707/1 v k. ú. Vlašim 24/2018 10.4.201826.4.2018 pdf 506,89 kB
Záměr pronájmu prostoru sloužícího k podnikání ve Vlašimi 10.4.201826.4.2018 pdf 234,78 kB

plánek (pdf 1 227,61 kB)

záměr pronájmu části pozemku ve Vlašimi 10.4.201826.4.2018 pdf 196,94 kB

snímek (pdf 1 039,21 kB)

Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2381/63 v k. ú. Vlašim 21/2018 9.4.201825.4.2018 pdf 525,26 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 01.08.2017 (pdf 449,89 kB)

seznam nemovitostí, u nichž je v KN evidován nedostatečně identifik. vlastník - aktualizace k 1.2.2018 (pdf 606,05 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 067 EX 28577/16-50 16.4.201815.5.2018 pdf 80,46 kB
Dražební vyhláška - elektronická dražba 197 EX 93241/10-169 10.4.201816.5.2018 pdf 303,66 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 589/17-49 5.4.20182.5.2018 pdf 272,07 kB
Usnesení - dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 108 EX 07953/15-089 22.3.201825.4.2018 pdf 160,24 kB
Usnesení - dražební vyhláška 067 EX 27905/16-130 7.3.201826.4.2018 pdf 164,69 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 619/16-175 15.2.201810.5.2018 pdf 288,71 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení o společném jednání o návrhu změny č. 2 Územního plánu Vracovice VYST 22672/18 - 780/2018 MaM 10.4.201826.5.2018 pdf 211,65 kB

obsah návrhu změny č. 2 ÚP Vracovice (pdf 5 954,72 kB)

Projekt - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY ORP VLAŠIM Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 20.11.2017 pdf 676,18 kB
Bernartice - oplocení VYST/36569/2017-PEH 10.7.2017 pdf 195,45 kB
vytvořilo Anawe