Kontakt

Město Vlašim
Jana Masaryka 302
258 01 Vlašim

Spojovatelka: +420 313 039 313
Fax:              +420 313 039 309

E-podatelna:
e-podatelna@mesto-vlasim.cz

ID dat. schránky: zbjbfmb

podatelna@mesto-vlasim.cz
www.mesto-vlasim.cz

Úřední hodiny
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Podatelna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 13.00 hod.
Pokladna
budova Jana Masaryka 302:
Pondělí 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 08.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 08.00 - 11.30 hod.

Podatelna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.

Pokladna
budova Dvůr 413:

Pondělí 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Úterý 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 14.00 hod.
Středa 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 17.00 hod.
Čtvrtek 09.00 - 11.30 hod.
  12.30 - 13.00 hod.
Pátek 09.00 - 11.30 hod.

 

Úřední deska OZ

Vyhledání dokumentů:
, ,  

Název Značka Zveřejněno Dokument
od do
Kancelář vedení úřadu
Výzva ORP - dotace MKČR Vlašim 2014 18909/2008 17.2.2014 pdf 151,45 kB

Podminky pro priznani prispevku z programu ORP v roce 2014_1 (pdf 135,96 kB)

Plna moc program ORP-vzor_1 (pdf 169,65 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 PLATCE-DPH_1 (pdf 296,21 kB)

Formular zadosti o zarazeni do programu ORP 2014 neplatce-DPH_1 (pdf 293,16 kB)

Zasady programu ORP zneni-2011 (pdf 163,89 kB)

Odbor dopravy a silničního hospodářství
OOP + přechodné - částečná II/126, III/12517 ODSH 32017/17 MaE 26.5.201710.6.2017 pdf 516,95 kB

DIO (pdf 773,09 kB)

DIO (pdf 601,14 kB)

OOP - přechodné DZ - úplná - silnice II/126 ODSH 25322/17 MaE 26.5.201710.6.2017 pdf 486,33 kB

DIO (pdf 326,04 kB)

DIO (pdf 837,24 kB)

OOP - doplnění Domašín ODSH 16129/17 MaE 17.5.20171.6.2017 pdf 515,49 kB

DIO (pdf 2 107,50 kB)

vyvěšení nedoručitelné písemnosti - Kotlár ODsH 16125/17 MaE 15.5.201730.5.2017 pdf 426,37 kB
Odbor finanční
Rozpočtová opatření č. 1, 2, 3 27.4.2017 pdf 575,94 kB
Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Vlašimi na roky 2018-2019 1.3.2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Vlašimi na roky 2018-2019 (pdf 480,26 kB)

Zkrácený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 1.3.2017

Zkrácený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 (pdf 364,38 kB)

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 1.3.2017

Schválený rozpočet města Vlašimi na rok 2017 (pdf 353,79 kB)

Závazné ukazatele příjmy (pdf 275,41 kB)

Závazné ukazatele výdaje (pdf 501,85 kB)

Odbor hospodářský a investiční
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - rok 2014 7.5.2015 pdf 2 095,70 kB
Výzva 16.12.2014 Atletický stadion solární systém 16.12.2014 pdf 1 331,14 kB

ZD Atletický stadion solární systém (pdf 8 828,98 kB)

Výzva 16.12.2014 Plavecký areál solární systém HI 16.12.2014 pdf 1 357,25 kB

ZD plavecký arál solární systém (pdf 8 884,11 kB)

Kalkulace vodného a stočného - Město Vlašim 15.12.2014 pdf 281,37 kB
Celkové vyúčtování pro vodné, stočné - 2013 7.5.2014 pdf 3 238,95 kB
Odbor majetkový
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1585/1 v k. ú. Domašín 52/2017 23.5.20178.6.2017 pdf 584,04 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2945 v k. ú. Vlašim 50/2017 22.5.20177.6.2017 pdf 630,77 kB
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. SBN/012/2017 a jeho podmínkách 51/2017 22.5.201713.6.2017 pdf 2 162,26 kB
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2301/7 v k. ú. Vlašim 19.5.20174.6.2017 pdf 569,14 kB
záměr pronájmu části pozemku p. č. 1058 v k. ú. Vlašim 48/2017 16.5.20171.6.2017 pdf 578,01 kB
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. SBN/004/2017-MOV a jeho podmínkách 47/2017 12.5.201713.6.2017 pdf 2 022,86 kB
Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017 46/2017 12.5.201728.5.2017 pdf 1 246,15 kB
Záměr prodeje nemovitého majetku a vyhlášení podmínek veřejné soutěže na prodej nem. majetku - bytových jednotek se spoluvl. podílem na společ. částech domu a pozemcích 43/2017 3.5.201713.6.2017 pdf 220,55 kB

Přihláška do veřejné soutěže (pdf 211,14 kB)

Záměr prodeje nemovitého majetku a vyhlášení podmínek městské soutěže na prodej nem. majetku - bytových jednotek se spoluvl. podílem na společ. částech budovy a pozemcích 42/2017 3.5.201713.6.2017 pdf 216,60 kB

Přihláška do městské soutěže (pdf 209,81 kB)

Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2017 41/2017 28.4.201729.5.2017 pdf 296,08 kB
výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě 33/2014 21.3.201431.12.2023 pdf 149,93 kB

seznam nemovitostí, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě (pdf 68,69 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí, u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován tzv. neznámý vlastník k 1.7.2014 (pdf 214,64 kB)

aktualizovaný seznam nemovitostí k 1.10.2014 (pdf 30,02 kB)

aktualizovaný seznam k 1.2.2015 (pdf 210,95 kB)

aktualizovaný seznam k 1.5.2015 (pdf 209,94 kB)

aktualizovaný seznam k 1.8.2015 (pdf 458,38 kB)

aktualizovaný seznam k 1.11.2015 (pdf 368,80 kB)

Přehled nedostatečně identifikovaných vlatníků aktualizovaný k 1.2.2016 (xlsx 31,70 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2016 (pdf 394,12 kB)

aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2017 (pdf 450,12 kB)

Odbor vnitřních věcí
Usnesení - dražební vyhláška 078 EX 313/07 24.5.201722.6.2017 pdf 1 056,97 kB
Usnesení - dražební vyhláška 177 EX 29311/13-121 24.5.201715.6.2017 pdf 175,41 kB
Usnesení o elektronické dražbě 207 EX 4615/14-44 22.5.201712.7.2017 pdf 137,09 kB
Usnesení - dražba 35 EX 150/10-82 17.5.201711.7.2017 pdf 144,38 kB
Dražební vyhláška 091 EX 02721/14-078 17.5.201713.6.2017 pdf 751,91 kB
Oznámení - dražba 14E 7/2016-58 2.5.201731.5.2017 pdf 143,22 kB
Usnesení - dražební vyhláška 35 EX 150/10-76 19.4.201731.5.2017 pdf 177,56 kB
Usnesení - dražební vyhláška 170 EX 619/16-130 24.3.201714.6.2017 pdf 3 022,14 kB
Odbor výstavby a územního plánování
oznámení zahájení územního a stavebního řízení - rodinný dům v Petrově Lhotě na poz. st. p.č. 58, poz.p.č. 1381 v k.ú. Studený VYST 21848/2017, Sp.zn. VYST 7220/2017 PyZ 24.5.201723.6.2017 pdf 367,35 kB
oznámení o zahájení projednávání návrhu zadání územního plánu Řimovice VYST 4073/17-2751/2017 MaM 2.5.20171.6.2017 pdf 221,99 kB

návrh zadání územního plánu Řimovice (pdf 322,04 kB)

oznámení zahájení společ. územního a stavebního řízení - společenský dům v Horní Lhotě VYST 12735/17, Sp.zn. VYST 2684/2017 NOJ 27.4.201730.5.2017 pdf 506,67 kB
projednání k návrhu změny č. 5 ÚPSÚ Kondrac VYST 12410/2017, Sp.zn. 2886/2016 PVJ 26.4.201713.6.2017 pdf 815,17 kB
oznámení společného jednání k návrhu změny č. 4 ÚP Libež VYST 10938/17 - 2583/2017 MaM 21.4.20178.6.2017 pdf 211,93 kB

Libež - ZM č. 4 ÚPO - I. textová část 03-2017 (pdf 95,46 kB)

Libež - ZM č. 4 ÚPO - II. odůvodnění - textová část (pdf 410,06 kB)

Libež - ZM č. 4 - A) základní členění 03-2017 (pdf 1 583,76 kB)

Libež - ZM č. 4 ÚPO - B) hlavní výkres 03 - 2017 (pdf 1 608,39 kB)

Libež - ZM č. 4 ÚPO - C) koordinační výkres 03 - 2017 (pdf 1 981,24 kB)

Libež - ZM č. 4 ÚPO D) ZPF a PUPF 03 - 2017 (pdf 1 728,67 kB)

Odbor životního prostředí
Pokyn pro vlastníky lesů k omezení populace lýkožrouta lesklého ZIP 16285/17 NoI 18.5.201731.7.2017 pdf 1 360,71 kB

LOS_lykozrout_leskly (pdf 3 610,33 kB)

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení vodoprávního řízení o povolení stavby vodního díla -vodovodní přivaděč Vlašim-Domašín-Znosim ZIP16067/17 BaR 18.5.20172.6.2017 pdf 281,47 kB
Veřejná vyhláška - Kolaudační rozhodnutí - „Oprava výtlačného řadu obecního vodovodu ve Zdislavicích – II. etapa“ ZIP 8749/2017 VoJ 18.5.20172.6.2017 pdf 500,68 kB
Pozvánka + přihláška ke zkouškám znalosti hub v roce 2017 ZIP 12993/17 CvP 3.5.201722.6.2017 pdf 263,96 kB

Pozvánka + přihláška ke zkouškám znalosti hub v roce 2017 (pdf 330,33 kB)

vytvořilo Anawe